KEMP MUHL – LOVE – SPRING/SUMMER 2014 – DAVID SIMS

Photographer: David Sims
Stylist: Katie Grand
Hair: Paul Hanlon
Make up: Isamaya Ffrench

Model: Kemp Muhl